2247023904 Καμάρα, Λέρος isidoroskoumparos@yahoo.gr
1